ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลา เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย6ที่ (อ่าน 292) 13 เม.ย. 61
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 678) 17 พ.ย. 59
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนระดับปฐมวัย) (อ่าน 889) 29 ธ.ค. 58
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อ่าน 847) 15 ธ.ค. 58
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ครูผู้สอนระดับปฐมวัย) (อ่าน 865) 15 ธ.ค. 58
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2558 (อ่าน 938) 11 ต.ค. 58
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชาติ (อ่าน 920) 23 มี.ค. 58
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ (อ่าน 7439) 28 ธ.ค. 57
ประกาศโรงเรียนบ้านศิลา เรื่องการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 866) 03 ธ.ค. 57
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 1164) 15 ก.ย. 57
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน (อ่าน 1132) 20 มิ.ย. 57
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 (อ่าน 766) 12 เม.ย. 57
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ To be number one idol 2014 (อ่าน 1286) 20 ก.พ. 57
ขอความอนุเคราะห์ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อยกอาคารเรียน (อ่าน 795) 07 ต.ค. 56
การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล (อ่าน 955) 24 มิ.ย. 56
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ ต้านภัยยาเสพติด (อ่าน 892) 17 ก.พ. 56
ขอความอนุเคราะห์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือบ้านนักเรียนถูกไฟไหม้ (อ่าน 1225) 16 ม.ค. 56
รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ (อ่าน 912) 04 ธ.ค. 55
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดกิจกรรมตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ (อ่าน 828) 18 ต.ค. 55
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 848) 18 ต.ค. 55
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 826) 22 ส.ค. 55
กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย (อ่าน 934) 22 ส.ค. 55
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 951) 17 ก.ค. 55
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (อ่าน 865) 17 ก.ค. 55
โครงการจาริกเผยแพร่ธรรมของพระธรรมทูต (อ่าน 954) 30 มิ.ย. 55
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนก่อนวัยเสี่ยง (อ่าน 962) 18 มิ.ย. 55
กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 892) 17 มิ.ย. 55
การจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1138) 25 พ.ค. 55
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 1135) 25 พ.ค. 55